DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Celamig > Təşkilat
   

Quruluşun xəstələrə verdiyi xidmətdə xəstə məmnuniyyətinin qorunub saxlanılması əsasdır. Mərkəzimiz, xəstələrimizin bizdən gözlədiklərini ən gözəl şəkildə qarşılamaq üçün təklif etdiyimiz keyfiyyətli xidmətin mütamadiliyini təmin edərək, xəstə məmnuniyyətini ən üst səviyyəyə qaldırmaq və xidmət əsnasında baş verə biləcək xəta və qüsurları ən qısa zamanda aradan qaldıraraq yaxşılaşdırmaq, bununla da keyfiyyətli idarə sistememizi ən gözəl şəkildə tətbiq etməkdir.

Görünüş
Mərkəzimiz, keyfiyyətli xidmət anlayışı ilə xəstələrinə məmnuniyyət yaşadan, xidmət verdiyi toplum tərəfindən davamlı olaraq seçilən və nümunə olaraq göstərilən bir quruluş olmaq hədəfindədir.

Missiya
Mərkəzimiz, texnoloji inkişaf və yeniliklərin davamlı müşahidəsi ilə ən inkişaf etmiş cihazlara sahib olmaq, keyfiyyətə, etik davranışa, xidmətdaxili heyyətin öyrədilməsinə önəm verərək ümumi keyfiyyəti təmin etmək və xəstələrinə etibarlı bir ortamda xidmət təklif edərək onların məmnuniyyətini qoruyub saxlamaq əsas məqsədimizdir.