DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Göz Hastalıkları > Refraktif Cerrahi >Cross Link

CROSSLİNKİNG TEDAVİSİ
Gözlük numarasında artış ile başvuran keratokonus hastalarında, crosslinking sonrasında artmanın durması yanında, mevcut numaralarında azalma olması da beklenir.

Keratokonus Hastalığı nedir?
Gözümüzün en ön tabakasını kornea denilen saydam tabaka oluşturur. Kornea tabakası; cisimleri net olarak görebilmemizi sağlayan, gözün kırma derecesini belirleyen en önemli optik unsurdur. Kornea normalde belirli bir dışbükeyliğe sahiptir.  Keratokonus hastalarında ise korneanın dışa doğru olan şişkinlik miktarı giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Doğuştan kazanılan bir özellik olarak kornea dışbükeyliğindeki artış, keratokonus hastalarında astigmata neden olur.  Bu gruptaki hastalarda meydana gelen astigmat, kornea yüzeyinin üst ve alt kadranında simetrik olmadığı, kontakt lens ya da gözlükle tam düzeltilemediği için görme kalitesini ileri derecede etkileyebilir ve hayat kalitesini düşürebilir.

Yakınmalar arasında ışığa duyarlılığın artması, çift görme, kamaşma, ışıkların çevresinde halkalar görme, özellikle araba kullanırken hayalet görüntülerin ortaya çıkması, yanma, batma ve kızarıklık olarak sıralanabilir.  Keratokonus ilerleyici bir hastalık olduğundan bu yakınmalar  giderek artma eğilimindedir. İleri yaşlara gelindiğinde ise kornea merkezinde kalıcı beyaz bir leke meydana gelir ki; bu dönemde artık keratoplasti (kornea nakli) kaçınılmazdır. Erken dönemde olan hafif seyreden hastalarda ise düzensiz astigmat hayatı oldukça olumsuz etkiler.  Bu tip astigmat tedavisini gözlükle düzeltmek mümkün değildir. Bu yüzden keratokonus hastaları kendilerine defalarca reçete edilen gözlüklerinden memnun değildir ya da defalarca kontakt lens denemeleri başarısız olabilir.

Keratokonus hastalarına PRK, LASEK ya da LASIK gibi refraktif LASER cerrahi işlemlerinin uygulanması, tıbbi bir hata olur. Zaten zayıflamış olan kornea tabakası bu cerrahi işlemler ile daha da zayıflatılmış olur, hastalık daha da hızlı olarak ilerler. Bu da görmenin hızlı bir şekilde düşmesine sebep olur.

Keratokonus hastalığı hangi yöntemlerle tedavi edilmektedir?

1- Crosslinking
2- Intacs (Korneal halka) yöntemi
3- Keratoplasti (Kornea nakli) yöntemi:

Keratokonusda Intacs ( korneal halka ) tedavisi

Korneal halkalar, keratokonus hastaları için son dönemde geliştirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. Saydam olarak izlenen iki adet yarım daire şeklindeki minik halkalar (aşağıdaki resimde belirtilmiştir) kornea içine yerleştirilir. Bu halkalar göze Visumax yani laser yöntemi ile tünel açılarak yerleştirildiğinden işlem hem çok kısa sürede tamamlanır, hem de herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir. Bu halkalar dışardan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmesi de söz konusu değildir. İstenildiği zaman ancak doktor tarafından çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir kalıcı iz bırakmaz. Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir. Korneaya halka yerleştirilmesinde hedeflenen tedavi, korneanın merkezi bölümünün normal anatomik pozisyona döndürülmesidir.

Keratoplasti ( kornea nakli ) ameliyatı keratokonus hastalarında kesin çözüm mü ?

Keratokonus hastalarının %20'si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli, korneanın merkezdeki 7-9 mm'lik bölümünün yer değiştirilmesi ameliyatıdır.  Geç dönemde gelen keratokonus hastaları için kornea nakli ameliyatı kaçınılmaz bir sondur ve bu ameliyattaki başarı oranı  %95 olarak bildirilse de ender olarak ciddi komplikasyonlar içermektedir. Göz , nakledilen korneayı reddedebilir ya da göz nakli sonrasında keratokonus hastalığı tekrar edebilir.  

Crosslinking tedavisi nedir ?

Yukarıda bahsedilen tedaviler arasında göze dokunulmadan sadece ışın gönderilerek uygulanan tek tedavi yöntemi crosslinking tedavisidir.  Keratokonus hastalarında zayıf olan ve öne doğru dışbükeyliği artmış  kornea tabakasına, riboflavin damlatıldıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar UV-A ışını gönderilir.  Bu tedavi sonrasında kornea tabakası güçlendirilir.  Gözlük numarasında artış ile başvuran keratokonus hastalarında, crosslinking sonrasında artmanın durması yanında, mevcut numaralarında azalma olması da beklenir. 

Crosslinking tedavisi Intacs veya kornea nakli ile beraber uygulanabilir mi ?

Evet uygulanabilir.  Crosslinking tedavisi Intacs tedavisi öncesi veya sonrası, kornea nakli sonrasında uygulanabilmektedir.  Bu tedavi ayrı bir cerrahi işlem olarak düşünülmemelidir. Çünkü göz içine girilmemektedir, göze dokunulmadan sadece ışın gönderilerek uygulanmaktadır.

Crosslinking tedavisi güvenilir mi ?

Yeterli derecede kornea kalınlığı olması bu tedavi için zorunlu kriterlerden birisidir.  Göze işlem öncesi damlatılan riboflavin isimli damla, göz içine girerek gözün zarar görmesine engel olmaktadır.