DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Göz Hastalıkları > Vitreoretinal cerrahi > Diabet ve Retina


DİABET VE RETİNA

Her Şeker Hastasında Görme Azlığı Meydana Gelir mi?
Şeker hastalarında retina hasarını hızlandıran bir takım faktörler vardır; sigara kullanımı, birlikte böbrek hastalığının olması, kolesterol yüksekliği, hipertansiyonun olması, şekerin göze hasarını hızlandırır. 17-20 yıl diyabeti olan hastaların %90`da retina hastalığı mevcuttur. Uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda, göz damarlarını etkilenir, retina denilen sinir tabakasının beslenmesi bozulur. Retinada yeni damar oluşumları meydana gelir ve bu yeni oluşan damarlardan dışarıya sıvı sızar. Retinadaki damarlarda sızıntı olması sonucunda sıvı retinada göllenir, retinanın şişmesine neden olur. Sızan sıvı ile birlikte yağlı içerik de bulunduğundan bunlar retinada eksuda adi verilen tabakaların oluşmasına ve görmenin azalmasına neden olur. Yeni damarlar oluşmadan önce tanı konulduğunda dönemde görmede herhangi bir değişiklik olmayabilir. Ancak bu dönem çok hızlı ilerler ve ileride tehlikeli formlara dönüşerek görmenin aniden azalmasına neden olabilir.

Şeker Hastalığı Nasıl Körlüğe Neden Olur?
Şeker hastalığı, retinanın ince damarlarını etkiler, damarlarda hasarın meydana gelmesi sonucunda sızdırmalar meydana gelir, damar dışına sızan bu sıvı görme merkezinde ödeme neden olur. Göz içine kanama meydana gelmesi sonucunda görme kaybı meydana gelebilir. Retinada bantlar meydana gelir, bu da retinayı çekerek dekolmana, yırtıklara nede olur Görme merkezinde beslenme bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı gelişebilir.

Şeker Hastalığının Tedavisi Var mıdır?
1. İyi ve düzenli kontrollere giderek, görme problemi olmaksızın hastaların izlenmesi tedavideki ilk adımdır. Erken tanı konması, uygun zamanda tedavi yüz güldürücü sonuçların alınmasını sağlar.
2. Diyabetin iyi kontrolü hipertansiyonun düzenlenmesi, kanda yağ oranlarının azaltılması, diyabete bağlı göz problemlerini ciddi olarak kontrol altında tutar.
3. Hastaların takibinde göz dibi fotoğraflarının çekilmesi faydalıdır, bazı durumlarda göz anjiografisi de gerekebilir.

Lazer fotokoagulasyon diabetik göz hastalığının tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Oluşan yeni damarlar ve yeterli kanlanmayan alanlar lazer ile yakıldığı zaman bu dejenere damarlar geriler ve ileride oluşacak yeni damarların önüne geçilmiş olur. Lazer tedavisi göze damla konulup uyuşturulduktan sonra, hasta yatırılmadan, ayaktan uygulanan tedavi yöntemidir ve genellikle birden fazla tedavi seansı gerekir.

 

Fundus Floreseın Anjıyografı Neden Uygulanır?
Anjiyografi, basit, kısa zamanda uygulanan tanıda yardımcı bir yöntemdir. Doktorunuz, bu test ile gözünüzün kan dolaşımı ve özellikle retina olmak üzere gözün bazı dokularının yapısal değişiklikleri hakkında fikir edinir. Retinanın damarını etkileyen hastalıklarda (damar tıkanıklıkları, şeker hastalığı gibi) ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunda membran tipini belirlemek amacıyla başta olmak üzere retinanın doğuştan gelen ya Retina Hst. Tedavisi


ŞEKER HASTALARI VE YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU (SARI NOKTA) OLAN HASTALAR İÇİN YENİ BİR İLAÇ KULLANIYORUZ:

Şeker hastalığı ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu retina tabakasını etkileyen hastalıklardır. İleri yaşlarda görme azlığının en sık sebebini oluştururlar. Bu hastalıklarda görme kaybının ortak sebebi, görme merkezini içeren retina tabakasında yeni damar oluşumunun gelişmesidir. Bu hastalıklara bağlı olarak yeni oluşan damarlar, mevcut orjinal damar yapısı kadar güçlü olmadığı için görevlerini ideal olarak yapamazlar. Bunun sonucunda da damarlardan dışarıya doğru sıvı sızması ve kanamalar meydana gelir. Mevcut sıvının damar dışına çıkması yani retinada toplanması sonucunda da retina ödemi gelişerek görme azlığına neden olur. Gelişen görme azlığının tedavisi kalıcı olabilir, geç kalınırsa tedavi edilmesi güçleşir.

Göz hastalıklarında körlük sebebi olan retinada yeni damarlanmaların engellenmesi için tanımlanan birtakım tedavi yöntemleri var. Hedef göze en az zarar vererek, en ucuz, en basit, en faydalı ve en kalıcı tedavi yöntemini uygulayabilmektir. Araştırmalar bu yönde geliştirildiğinde oftalmolojide en son kullanılan tedavi yöntemleri arasında Enjeksiyonla Retina Hastalıkları Tedavisi etkinliği gösterildi. Enjeksiyon aslında metastatik kolorektal kanserlerde etki gösteren ve intravenöz uygulanan bir ilaçtır. Bu ilacın etki mekanizması, gözde gelişen hastalıklar ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde deneysel çalışmalar yapılmış ve retinaya toksik etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Özellikle şeker hastalığı ya da sarı nokta olarak da adlandırılan yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklarda etkin olması, geniş bir hasta populasyonun bu tedaviden fayda görmesini getirmiştir.

Kliniğimizde kullanılmaya başlanan enjeksiyon tedavisi, takibi yapılan birçok hastada olumlu sonuçlar verdiği için hastalarımıza önermekteyiz. Bu tedavi, steril olması açısında hastanemizde ameliyathane koşullarında uygulanmaktadır. İşlem saniyeler içerisinde sona ermektedir ve ilaç uygulaması sonrasında günlük hayattan herhangi bir kısıtlama önerilmemektedir.