DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Göz Hastalıkları > Refraktif Cerrahi > Intacs

INTACS
Gözümüzün en ön tabakasını kornea denilen saydam tabaka oluşturur. Kornea tabakası cisimleri net olarak görebilmemizi sağlayan, gözün kırma derecesini belirleyen en önemli optik komponentini oluşturur. Kornea normalde belirli bir bombeliğe sahiptir. Keratokonus hastalarında korneanın bombeliğinin miktarı doğuştan kazanılan bir özellik olarak giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Korneanın keratokonus hastalarındaki gibi öne doğru bombeleşmesinde artışın olması sonucunda astigmat meydana gelir.

Keratokonus hastalarında meydana gelen astigmat, göz yüzeyinin üst ve alt kadranında simetrik olmadığı için kontakt lens ya da gözlükle tam düzeltilemediği için bu gruptaki hastaların hayat kalitesi düşer, görme kalitesi ileri derecede etkilenebilir. Şikayetler arasında ışığa duyarlılığın artması, çift görme, kamaşma, ışıkların çevresinde halkalar görme, özellikle araba kullanırken ortaya çıkan hayalet görüntülerin ortaya çıkması, yanma, batma ve kızarıklık olarak sıralanabilir.

 

Keratokonus ilerleyici olarak seyrettiğinden bu şikayetler giderek de artma eğilimindedir. İleri yaşlara gelindiğinde ise kornea merkezinde kalıcı beyaz bir leke meydana gelir ki bu dönemde artık keratoplasti (göz nakli) kaçınılmazdır. Erken dönemde olan hafif seyreden hastalarda ise irregüler yani düzensiz astigmatizma hayatı ileri derecede olumsuz etkiler. Bu tip astigmatizmanın tedavisi mümkün değildir. Bu yüzden keratokonus hastaları kendilerine defalarca reçete edilen gözlüklerinden memnun değildir ya da defalarca kontakt lens denemeleri başarısız olabilir. Yumuşak kontakt lensler ve gözlükler göz yüzeyinin düzensiz yapısını tamamen düzeltemediği için gaz geçirgen kontakt lensler keratokonus hastaları için daha uygundur. Ancak bu tip kontakt lensleri de kullanmak oldukça sıkıntılı bir durumdur, hastalar her zaman çok rahat edemezler.

Bazı araştırmacılar sert gaz geçirgen kontakt lenslerin keratokonus hastalarında hastalığın ilerleyici seyrini daha da hızlandırdığını savunmuşlardır. Bunun sebebi de kontakt lens kullanımına bağlı olarak kronik inflamasyonun uyarılması ve geri dönüşü olmayan korneal opasitelerin oluşumuna sebebiyet vermesi olarak açıklanmıştır. Keratokonus hastalarına PRK, LASEK ya da LASIK gibi refraktif cerrahi işlemlerinin uygulanması, tıbbi bir hata olur. Zaten zayıflamış olan kornea tabakası bu cerrahi işlemler ile daha da zayıflatılmış olur, hastalık daha da hızlı olarak ilerler. Bu da görmenin hızlı bir şekilde düşmesine sebep olur.

INTACS yani korneal halkalar keratokonus hastaları için son dönemde geliştirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. 2 adet saydam olarak izlenen yarım daire şeklindeki küçük parçalar kornea içine yerleştirilir. Bu minik halkalar göze İntralase yani laser yöntemi ile tünel açılarak yerleştirildiğinde hem çok kısa sürede tamamlanır, hem de işlem sırasında herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir. Bu halkalar dışarıdan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmesi söz konusu değildir. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir kalıcı iz bırakmaz. Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir. Korneaya halka yerleştirilmesinde hedeflenen, korneanın merkezi bölümünün normal anatomik pozisyona döndürülmesidir. Bu tedavi ile keratokonus hastalarında, gözlüksüz olan görme miktarı artacaktır. Gözlük numarası düşecektir.

Keratokonus hastalarının %20'si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli, korneanın merkezdeki 7-9 mm'lik bölümünün yer değiştirilmesi ameliyatıdır. Kornea nakli ameliyatı geç dönemde gelen keratokonus hastaları için kaçınılmaz bir sondur ve bu ameliyattaki başarı %95 olarak bildirilse de nadir de olsa ciddi komplikasyonlar içermektedir. INTACS uygulaması ile karşılaştırıldığında, INTACS uygulaması keratoplasti operasyonu yanında oldukça güvenli, risksiz bir yöntemdir.

 

INTACS 2 aşamada gerçekleşir

  • Intralase (LASER) ile tünel (15 sn.)
  • Halkaların yerleştirilmesi (max: 5 dk.)
  • Postoperatif dönemde günlük hayattan herhangi bir kısıtlama önerilmemektedir. Sadece birkaç hafta damla kullanımı ile takip edilmektedir.