DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Lazer & Teknoloji > Intralase

Intralase, refraktif lazer uygulamalarında her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan, stabil ve sağlıklı sonuçlar sağlayan bir sistemdir. Bu üstün teknoloji sayesinde lazer uygulamalarının en önemli ve hataya en açık ilk adımı bilgisayar kontrollü, dokulara mümkün olan en az hasar veren bir yönteme kavuşuyor. Klasik olarak bu ilk adım bir cerrahi bıçak tarafından yapılmaktadır. Bu bıçağın yerini mikron seviyesinde hassaslıkla çalışan bir lazer almıştır. Dolayısıyla her operasyonda yapılabilecek hata miktarı önemli ölçüde azalmaktadır.

Intralase FS lazer teknolojisi tarafından size sunulan bu hassasiyet sayesinde refraktif lazer tedavisini GÜVENLE uygulayabilirsiniz. Bu yeni yöntem komplikasyon riskini kayda değer miktarda azaltır. Daha önce mümkün olmayan seviyelerde elde edilen hassasiyet Intralase sistemini günümüzün en güvenli cerrahi metodlarından birisi yapar. Karşılaştırmalı klinik çalışmalar da göstermiştir ki Intralase öngörülebilen daha iyi görüş sağlamaktadır.

İntraLASIK Yönteminin Aşamaları
r ile olmalıydı.

İntralase Laser teknolojisi bu sorunu tamamen çözmüştür. Yöntemin 1. basamağı olan flep kesisi tamamen bilgisayar kontrollü laser ile yapılmaktadır. Böylece istenilen kalınlıkta, istenilen çapta ve istenilen alanda son derece güvenli olarak flep kesisi şaşmaz bir hassasiyet ve doğrulukla oluşturulabilmektedir.

İntralase bir Femtosecond Laser sistemi olup, hastalarımıza klasik LASİK yöntemine göre çok daha güvenli ve bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji bir sistem önerebilme şansını bize vermiştir. Intralase ile bilgisayar kontrolündeki femtosecond laser korneada gerekli kesiyi yapmakta ve nasıl istiyorsak o şekilde flep oluşturabilmekteyiz. Yani kesi bıçak yerine Laser ile oluşturulmaktadır. Bu durum operatöre bıçak ile kesi oluşturma sırasında oluşabilecek komplikasyonlarından kurtulma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca intralase bizlere flep kalınlığının istenilen düzeyde yüksek hassasiyetle ayarlanabilme fırsatını verdiği için tedavi sınırları da güvenle genişletilebilmektedir. Böylece bu yüksek teknoloji sayesinde klasik LASİK için uygun olmayan bir çok göz IntraLASIK için uygun olabilmektedir.

İntralase son 50 yıldaki flep oluşturma teknolojisindeki en önemli gelişme olarak yerini almıştır. Bilgisayar kontrol programı Intralase`e flep oluşturma sırasında yüksek hassasiyet ve her zaman planlanana ulaşabilme yeteneği vermiştir ki bunu hiçbir bıçak kullanan mekanik mikro keratamlar ile oluşturabilmek mümkün değildir. Bu tamamen Laser içeren yaklaşım bıçaksız ve mekanik hiçbir girişim olmaksızın yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile korneal flep oluşumuna olanak vermektedir.

 

IntraLASIK uygulamalarımızda bıçak yerine yüksek teknoloji femtosecond laser kullanarak flep oluşturmaktayız. Yani 1. basamak yine hiçbir mekanik girişim olmaksızın yine laser ile yapılmaktadır. Bu LASİK yöntemini baştan sona Laser ile yapmak demektir ki bu da son 10 yılda refraktif cerrahideki en önemli gelişmedir. İntraLASİK ile bıçağa ait tüm komplikasyonlar ve istenmeyen durumlar giderilmiştir. İntraLASİK teknolojisinde şu ana kadar yapılan 300.000`den fazla vakada hiçbir flep komplikasyonu bildirilmemiştir. Bu gerçekten LASİK`te güvenlik ve hassasiyet açısından en önemli gelişmedir.

KALİTE
Daha Kaliteli Görme:IntraLASIK ile görsel sonuçlar daha tatminkar ve daha kabul edilir bir devamlılık göstermektedir.

GÜVEN
Bıçaksız Laser Teknolojisi: Intralase ile , LASIK tamamıyla baştan sona laser ( all laser ) yöntemi haline getirilmiştir. Böylece bıçağa bağlı tüm komplikasyonlar giderilmiştir.

KESİN
İstenilen Flep: Tamamıyla bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji ürünü intralase istenilen çap ,şekil ve derinlikte flep oluşturmaya risksiz şekilde olanak verir.

Klasik LASIK Ne Kadar Güvenlidir ?
Klasik LASIK uygunluğu saptanmış gözlerde güvenilir, etkili, görsel, sonuçları oldukça iyi ve minimal riskli bir yöntemdir. Günümüze kadar 6.000.000.000 dan fazla göze uygulanmış ve deneyimli cerrahların elinde hayli az komplikasyon oranları bildirilmiştir. Bununla birlikte IntraLASIK riski daha da düşürmektedir. Çünkü IntraLASIK`te flep oluşturma sırasında hiçbir risk yoktur. Ayrıca IntraLASIK bıçaklı mekanik keratom nomogramlarına uymayan, klasik LASİK için uygun olmayan gözlere de rahatlıkla risksiz bir şekilde uygulanabilir. Özet olarak IntraLASIK güvenlik sınırını yükselten çok daha hassas ve yüksek standart sağlayan bir uygulamadır.

IntraLASIK ile LASIK Arasındaki Farklar
IntraLASIK`te görsel sonuçlar en az klasik LASİK`teki kadar iyi olup, görmenin daha iyi olma potansiyeli yüksektir. Çeşitli çalışmalar çok daha kabul edilebilir ve uzun süreli stabil görme iyiliği bildirmişlerdir.

IntraLASIK Çok mu Pahalı ?
İleri teknolojiler genellikle uygulamada daha pahalı olmuşlardır. Gerek yüksek teknolojiye sahip bu cihazların yüksek fiyatlarda olmaları, gerekse uygulamada kullanımı zorunlu olan birtakım tek kullanımlık aparatların getirdiği maliyetler fiyatları arttırabilmektedir. Ancak hastaların çoğunluğu aradaki finansal farkın, sunulan güvenlik yanında hiçte önemli olmadığı konusunda hemfikirdir. Kliniğimizde IntraLASIK için talep edilen tek fark her göz için ayrı ayrı kullanılan steril tek kullanımlık aparatlar( docking device ) içindir.

Niçin intraLASIK ?

  • IntraLASİK bıçaklı mekanik keratomların potansiyel komplikasyonlarını elimine ederek hastalarımıza extra bir güvenlik getirmiştir.
  • Intralase ile daha ince flep kaldırma şansımız olduğu için ince kornealı hastalarımıza da LASİK uygulayabilme şansına kavuşmuş durumdayız.
  • Intralase ile ince flep kaldırabilmemiz dolayısı ile yüksek kırma kusurlu hastalarımıza excimer laser uygulayabilmekteyiz.
  • IntraLASİK hem cerraha hem de hastaya daha emin ve daha rahat bir ortam sağlamıştır. Bilinmektedir ki flep oluşturulması sırasında hiç bir komplikasyon olmayacaktır. Böylece hasta ve cerrah daha rahat olacak ve ortam daha relax bir hal alacaktır.
  • Intralase LASİK uygulamasını tamamen baştan sona laser yöntemi haline getirir. Kontrol tamamen bilgisayar ile ve yüksek hassasiyettedir.
  • Intralase ayrıca yerine tekrar geri yatırıldığında daha iyi oturan bir flep oluşturur.
  • Intralase kullanılarak flep oluşturma ağrısız ve kornea üzerine çok daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.