DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Göz Hastalıkları > Refraktif Cerrahi > Lasik Anlatımı ve Çeşitleri


LASIK Yönteminin Aşamaları

1. Basamak : Gözün en ön kısmında yer alan ve kornea adı verdiğimiz saydam saat camı şeklinde olan ve adeta kuvvetli bir mercek görevi gören yaklaşık 550 mikron kalınlığındaki ince dokudan, oldukça dikkatli bir kesim yaparak ince bir tabaka ( korneal flep ) kaldırılır.

2. Basamak :Kaldırılmış olan korneal flep korunarak altta geri kalan kornea yüzeyine bilgisayar kontrollü excimer laser uygulanır.

Dünyada 6 milyondan fazla göze uygulanmış olan Lasik yöntemi oldukça güvenli olmasına karşın bir takım komplikasyonlarda içermektedir. Ve bu komplikasyonların hemen hepsi bıçaklı mekanik keratomlar ile flep kaldırılması ile ilişkilidir. Yani yöntemin 1. basamağı kısmen problemler içermektedir. 2. basamak ise tamamen problemsiz hale getirilebilmiştir diyebilmekteyiz. Çünkü bu 2. basamak tamamen bilgisayar kontrollü excimer laser ile yapılmaktadır.

Yalnız komplikasyonlar açısından değil aynı zamanda sonuçlanan görme keskinliğinin en iyi olabilmesi açısından da birinci basamakta düzgün bir flep hazırlanması gerekliliği açıktır. Klasik LASİK uygulamasında mikrokeratom bıçak ile oluşturulan kesi hiçbir zaman tam istenen şekil ve kalınlıkta olamamakta ve 2. basamakta uygulanacak olan yüksek teknoloji laser hassasiyeti ile uyuşmamaktadır. Son yıllarda bu alanda teknoloji ve bilim çevrelerinin tüm çalışmaları LASİK uygulamasının 1. basamağını da 2. basamağı gibi mükemmel, hassas ve güvenli bir hale getirebilme üzerine yoğunlaştı. Ve nihayet bu başarıldı. Birinci basamaktaki hassasiyet elbette ki 2. basamakta olduğu gibi bilgisayarlı bir laser ile olmalıydı.

FEMTOSECOND Laser teknolojisi bu sorunu tamamen çözmüştür. Yöntemin 1. basamağı olan flep kesisi tamamen bilgisayar kontrollü laser ile yapılmaktadır. Böylece istenilen kalınlıkta, istenilen çapta ve istenilen alanda son derece güvenli olarak flep kesisi şaşmaz bir hassasiyet ve doğrulukla oluşturulabilmektedir.

İntralase bir Femtosecond Laser sistemi olup, hastalarımıza klasik LASİK yöntemine göre çok daha güvenli ve bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji bir sistem önerebilme şansını bize vermiştir. Intralase ile bilgisayar kontrolündeki femtosecond laser korneada gerekli kesiyi yapmakta ve nasıl istiyorsak o şekilde flep oluşturabilmekteyiz. Yani kesi bıçak yerine Laser ile oluşturulmaktadır. Bu durum operatöre bıçak ile kesi oluşturma sırasında oluşabilecek komplikasyonlarından kurtulma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca intralase bizlere flep kalınlığının istenilen düzeyde yüksek hassasiyetle ayarlanabilme fırsatını verdiği için tedavi sınırları da güvenle genişletilebilmektedir. Böylece bu yüksek teknoloji sayesinde klasik LASİK için uygun olmayan bir çok göz IntraLASIK için uygun olabilmektedir.

İntralase son 50 yıldaki flep oluşturma teknolojisindeki en önemli gelişme olarak yerini almıştır. Bilgisayar kontrol programı Intralase`e flep oluşturma sırasında yüksek hassasiyet ve her zaman planlanana ulaşabilme yeteneği vermiştir ki bunu hiçbir bıçak kullanan mekanik mikro keratamlar ile oluşturabilmek mümkün değildir. Bu tamamen Laser içeren yaklaşım bıçaksız ve mekanik hiçbir girişim olmaksızın yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile korneal flep oluşumuna olanak vermektedir.

 

IntraLASIK uygulamalarımızda bıçak yerine yüksek teknoloji femtosecond laser kullanarak flep oluşturmaktayız. Yani 1. basamak yine hiçbir mekanik girişim olmaksızın yine laser ile yapılmaktadır. Bu LASİK yöntemini baştan sona Laser ile yapmak demektir ki bu da son 10 yılda refraktif cerrahideki en önemli gelişmedir. İntraLASİK ile bıçağa ait tüm komplikasyonlar ve istenmeyen durumlar giderilmiştir. İntraLASİK teknolojisinde şu ana kadar yapılan 300.000`den fazla vakada hiçbir flep komplikasyonu bildirilmemiştir. Bu gerçekten LASİK`te güvenlik ve hassasiyet açısından en önemli gelişmedir.

Kalite
Daha Kaliteli Görme:IntraLASIK ile görsel sonuçlar daha tatminkar ve daha kabul edilir bir devamlılık göstermektedir.

GÜVEN
Bıçaksız Laser Teknolojisi: Intralase ile , LASIK tamamıyla baştan sona laser ( all laser ) yöntemi haline getirilmiştir. Böylece bıçağa bağlı tüm komplikasyonlar giderilmiştir.

KESİN
İstenilen Flep: Tamamıyla bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji ürünü intralase istenilen çap ,şekil ve derinlikte flep oluşturmaya risksiz şekilde olanak verir.

Klasik LASIK Ne Kadar Güvenlidir ?
Klasik LASIK uygunluğu saptanmış gözlerde güvenilir, etkili, görsel, sonuçları oldukça iyi ve minimal riskli bir yöntemdir. Günümüze kadar 6.000.000 dan fazla göze uygulanmış ve deneyimli cerrahların elinde hayli az komplikasyon oranları bildirilmiştir. Bununla birlikte IntraLASIK riski daha da düşürmektedir. Çünkü IntraLASIK`te flep oluşturma sırasında hiçbir risk yoktur. Ayrıca IntraLASIK bıçaklı mekanik keratom nomogramlarına uymayan, klasik LASİK için uygun olmayan gözlere de rahatlıkla risksiz bir şekilde uygulanabilir. Özet olarak IntraLASIK güvenlik sınırını yükselten çok daha hassas ve yüksek standart sağlayan bir uygulamadır.

IntraLASIK ile LASIK Arasındaki Farklar
IntraLASIK`te görsel sonuçlar en az klasik LASİK`teki kadar iyi olup, görmenin daha iyi olma potansiyeli yüksektir. Çeşitli çalışmalar çok daha kabul edilebilir ve uzun süreli stabil görme iyiliği bildirmişlerdir.

IntraLASIK Çok mu Pahalı ?
İleri teknolojiler genellikle uygulamada daha pahalı olmuşlardır. Gerek yüksek teknolojiye sahip bu cihazların yüksek fiyatlarda olmaları, gerekse uygulamada kullanımı zorunlu olan birtakım tek kullanımlık aparatların getirdiği maliyetler fiyatları arttırabilmektedir. Ancak hastaların çoğunluğu aradaki finansal farkın, sunulan güvenlik yanında hiçte önemli olmadığı konusunda hemfikirdir. Kliniğimizde IntraLASIK için talep edilen tek fark her göz için ayrı ayrı kullanılan steril tek kullanımlık aparatlar( docking device ) içindir.

Niçin intraLASIK ?

 • IntraLASİK bıçaklı mekanik keratomların potansiyel komplikasyonlarını elimine ederek hastalarımıza extra bir güvenlik getirmiştir.
 • Intralase ile daha ince flep kaldırma şansımız olduğu için ince kornealı hastalarımıza da LASİK uygulayabilme şansına kavuşmuş durumdayız.
 • Intralase ile ince flep kaldırabilmemiz dolayısı ile yüksek kırma kusurlu hastalarımıza excimer laser uygulayabilmekteyiz.
 • IntraLASİK hem cerraha hem de hastaya daha emin ve daha rahat bir ortam sağlamıştır. Bilinmektedir ki flep oluşturulması sırasında hiç bir komplikasyon olmayacaktır. Böylece hasta ve cerrah daha rahat olacak ve ortam daha relax bir hal alacaktır.
 • Intralase LASİK uygulamasını tamamen baştan sona laser yöntemi haline getirir. Kontrol tamamen bilgisayar ile ve yüksek hassasiyettedir.
 • Intralase ayrıca yerine tekrar geri yatırıldığında daha iyi oturan bir flep oluşturur.
 • Intralase kullanılarak flep oluşturma ağrısız ve kornea üzerine çok daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.

Bıçaksız Lasik
Hastalarımıza en son jenerasyon, en güvenli, en kesin, en iyi görme kapasitesine ulaştırabilen bıçaksız LASİK yöntemini sunmaktan mutluluk duymaktayız. Dünyada Intra Lasik olarak adlandırılan bu çok yeni ve heyecan verici yöntem refraktif cerrahi tarihindeki en önemli atılımlardan birisidir. Mekanik hiçbir girişime izin vermeyen tamamen bilgisayar kontrollü sistem, Lasik için gerekli korneal kesi bıçaksız son derece güvenilir ve benzeri görülmemiş bir hassasiyetle lazer ile yapmaktadır.

Intra Lasik aynı zamanda cerraha maksimum kontrol ve istenene ulaşabilme olanağı tanımaktadır. Cerrahi bıçak kullanarak, korneal flep kaldırma yerine lazer ile ve tamamen bilgisayar kontrolünde uygulanan Intra Lasik yöntemiyle önceden planlanan flep kalınlığı ve şeklini elde edebilme şansı, mekanik bıçaklı keratomlara göre, 100 kat daha fazladır. Bu istenenin intra Lase ile tamamen elde edilebilmesi demektir. Ayrıca intra Lase teknolojisi ile bıçağa ait tüm komplikasyonlar giderilmiştir.

 


Klasik Lasik

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının korneanın şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, Hipermetrop, Astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz. LASIK bu düzeltmenin en başarılı ve ağrısız olarak uygulanabilmesi için geliştirilmiş cerrahi bir yöntemdir.

LASIK yönteminde excimer laser uygulanmadan önce operatör kornea üzerinde ince bir tabaka keser. Sonra bu tabaka (korneal flep) korneanın merkez kısmı açık kalacak şekilde geriye doğru kibarca katlanır. Flep alandan uzaklaştırılıp koruma altına alındıktan sonra kornea yatağına LASER uygulanır. Daha sonra geriye yatırılmış olan flep tekrar eski yerine yatırılarak, uygun pozisyonunu alması sağlanır.

Epilasik
Yöntem LASEK`le benzerdir. Burada epitel künt bıçaklı bir mikrokeratom ile kaldırılır. Laser uygulaması sonrası tekrar yerine yapıştırılır. Operasyon sonrası ağrı ve hassasiyet LASEK`teki gibidir. Kırma kusuru düzeltmesi tüm yöntemlerde gelişmiş Excimer Laser cihazı ile yapıldığı için bu yöntemlerin üçünde de görme kalitesi LASİK düzeyine ulaşabilmektedir. Ancak görmenin en iyi halini alması daha geç dönemdedir.

 

Lasek
LASİK`in bir modelidir diyebiliriz. Burada kornea üzerindeki epitel olarak adlandırılan son derece ince canlı doku üzerine kısa süreli alkol uygulanır. Bu uygulama epitelin kornea alt tabakası ile bağlarını gevşetecektir. Daha sonra epitel ince bir spatül ile korneadan ayrıştırılır ve laser uygulanacak alan dışına katlanır. Excimer Laser uygulanımı sonrası yaklaşık 50 mikron kalınlığındaki epitel tabakası tekrar eski yerine yerleştirilir. LASEK özellikle kornea kalınlığı LASİK yöntemi için uygun olmayan gözler için uygulanır. İyi görmeyi kazanma süreci LASİK`e göre daha uzun olup 3 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası 2-3 gün kısmen ağrılı ve rahatsız edici seyreder. Ancak bu rahatsızlık çeşitli ilaçlarla kontrol altında tutulabilmektedir.

 

PRK
PRK sırasında yukarıdaki işlemin hemen hemen aynısı yapılmaktadır. Farklı olarak kaldırılan epitel tekrar eski yerine yerleştirilmez ve vücudun epiteli yenilemesi beklenir. Operasyon sonrası LASEK`ten biraz daha ağrılıdır.

 

 


OPERASYON SIRASINDA

 • Excimer Laser yönteminde iğne, narkoz gibi uyuşturucular kullanılmaz, yalnızca gözü uyuşturacak bir damla damlatılır, takiben birkaç dakika içerisinde operasyon tamamlanır.
 • Laser sırasında doktorunuzla konuşarak iletişim kurabilirsiniz.
 • Operasyon sırasında gözlerinizi oynatsanız bile bu, problem olmayacaktır.

MEL 80 Cihazının yüksek duyarlı göz takip sistemi sayesinde laser gözünüzü takip eder ve gerektiği kadar Laser ışınını gerekli bölgeye uygular.

OPERASYON SONRASINDA

 • Operasyonun ardından hemen evinize dönebilirsiniz.
 • Operasyon sonrası birkaç saati dinlenerek geçirmenizde fayda vardır.
 • Size verilecek olan koruyucu gözlükleri kullanmanızda yarar sağlayacaktır.
 • Yanlışlıkla göze temasınıza engel olacaktır.
 • Ertesi gün hayatınıza kaldığı yerden devam edebilirsiniz, koruyucu güneş gözlüğü kullanmak ilk günler önerilmektedir.
 • Gözünüzü ovalamanız, bastırmanız ve kaşımanız sakıncalıdır.
 • Reçete edilmiş olan damlaları önerilen şekilde kullanmanız gerekecektir.