DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda lazere ait sorunlar verilmiştir, fakat bunların sıklığının çok az olduğunu ve lazer ameliyatlarının gözdeki en emin ve başarılı ameliyatlardan biri olduğunu bilmek gerekir:
· Geçici huzursuzluk;.
· Görmede geçici bulanıklık veya görmede gelip geçici dalgalanmalar:
· Kık yaşında sonra yakın okuma gözlüğü ihtiyacı;
· ( -1.00; +1.00) derece eksik veya fazla düzelme ki bu durum laserle tekrar düzeltilebilir.
· Kamaşma ve haleler ;
· Özellikle yüksek 10 dereden büyük miyoplarda gece görüş bozukluğu ;
· Çok seyrek olarak düzensiz astigmatizma;
· Kontakt lens kullanmada zorluk;
· Özellikle PRK işleminde 10 dereceden büyük miyoplarda korneada skarlaşma,
· Görmenin gözlükle gördüğü kadar olması;

Ekzimer lazer kırılma kusurlarının ve göz yüzey ( korneanın) bozukluklarının tedavisi için kullanılır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma kalıcı olarak düzeltilebilir. Yalnız tedaviden önce gözünüzün lazere uygunluğu yönünden detaylı bir muayene gereklidir. Ekzimer lazerin iki ayrı uygulama şekli vardır: PRK ve LASİK. LASİK daha yeni bir yöntem olup sonuçları PRK`dan daha iyidir. Her iki teknik de 18- 20 yaşından itibaren uygulanabilir.Hipermetropide 15-16 yaşından sonra da yapılabilir.

Visumax, refraktif lazer uygulamalarında her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan, stabil ve sağlıklı sonuçlar sağlayan bir sistemdir. Bu üstün teknoloji sayesinde lazer uygulamalarının en önemli ve hataya en açık ilk adımı bilgisayar kontrollü, dokulara mümkün olan en az hasar veren bir yönteme kavuşuyor. Klasik olarak bu ilk adım bir cerrahi bıçak tarafından yapılmaktadır. Bu bıçağın yerini mikron seviyesinde hassaslıkla çalışan bir lazer almıştır. Dolayısıyla her operasyonda yapılabilecek hata miktarı önemli ölçüde azalmaktadır.

Visumax FS lazer teknolojisi tarafından size sunulan bu hassasiyet sayesinde refraktif lazer tedavisini GÜVENLE uygulayabilirsiniz. Bu yeni yöntem komplikasyon riskini kayda değer miktarda azaltır. Daha önce mümkün olmayan seviyelerde elde edilen hassasiyet Visumax sistemini günümüzün en güvenli cerrahi metodlarından birisi yapar. Karşılaştırmalı klinik çalışmalar da göstermiştir ki Visumax öngörülebilen daha iyi görüş sağlamaktadır.

Femtolasik Yönteminin Aşamaları
1. Basamak :
Gözün en ön kısmında yer alan ve kornea adı verdiğimiz saydam saat camı şeklinde olan ve adeta kuvvetli bir mercek görevi gören yaklaşık 550 mikron kalınlığındaki ince dokudan, oldukça dikkatli bir kesim yaparak ince bir tabaka ( korneal flep ) kaldırılır.
2. Basamak : Kaldırılmış olan korneal flep korunarak altta geri kalan kornea yüzeyine bilgisayar kontrollü excimer laser uygulanır.

Dünyada 6 milyondan fazla göze uygulanmış olan Lasik yöntemi oldukça güvenli olmasına karşın bir takım komplikasyonlarda içermektedir. Ve bu komplikasyonların hemen hepsi bıçaklı mekanik keratomlar ile flep kaldırılması ile ilişkilidir. Yani yöntemin 1. basamağı kısmen problemler içermektedir. 2. basamak ise tamamen problemsiz hale getirilebilmiştir diyebilmekteyiz. Çünkü bu 2. basamak tamamen bilgisayar kontrollü excimer laser ile yapılmaktadır.

Yalnız komplikasyonlar açısından değil aynı zamanda sonuçlanan görme keskinliğinin en iyi olabilmesi açısından da birinci basamakta düzgün bir flep hazırlanması gerekliliği açıktır. Klasik LASİK uygulamasında mikrokeratom bıçak ile oluşturulan kesi hiçbir zaman tam istenen şekil ve kalınlıkta olamamakta ve 2. basamakta uygulanacak olan yüksek teknoloji laser hassasiyeti ile uyuşmamaktadır. Son yıllarda bu alanda teknoloji ve bilim çevrelerinin tüm çalışmaları LASİK uygulamasının 1. basamağını da 2. basamağı gibi mükemmel, hassas ve güvenli bir hale getirebilme üzerine yoğunlaştı. Ve nihayet bu başarıldı. Birinci basamaktaki hassasiyet elbette ki 2. basamakta olduğu gibi bilgisayarlı bir laser ile olmalıydı.

FEMTOSECOND Laser teknolojisi bu sorunu tamamen çözmüştür. Yöntemin 1. basamağı olan flep kesisi tamamen bilgisayar kontrollü laser ile yapılmaktadır. Böylece istenilen kalınlıkta, istenilen çapta ve istenilen alanda son derece güvenli olarak flep kesisi şaşmaz bir hassasiyet ve doğrulukla oluşturulabilmektedir.

Visumax bir Femtosecond Laser sistemi olup, hastalarımıza klasik LASİK yöntemine göre çok daha güvenli ve bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji bir sistem önerebilme şansını bize vermiştir. Visumax ile bilgisayar kontrolündeki femtosecond laser korneada gerekli kesiyi yapmakta ve nasıl istiyorsak o şekilde flep oluşturabilmekteyiz. Yani kesi bıçak yerine Laser ile oluşturulmaktadır. Bu durum operatöre bıçak ile kesi oluşturma sırasında oluşabilecek komplikasyonlarından kurtulma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca Visumax bizlere flep kalınlığının istenilen düzeyde yüksek hassasiyetle ayarlanabilme fırsatını verdiği için tedavi sınırları da güvenle genişletilebilmektedir. Böylece bu yüksek teknoloji sayesinde klasik LASİK için uygun olmayan bir çok göz Femtolasik için uygun olabilmektedir.

Visumax son 50 yıldaki flep oluşturma teknolojisindeki en önemli gelişme olarak yerini almıştır. Bilgisayar kontrol programı Visumax`e flep oluşturma sırasında yüksek hassasiyet ve her zaman planlanana ulaşabilme yeteneği vermiştir ki bunu hiçbir bıçak kullanan mekanik mikro keratamlar ile oluşturabilmek mümkün değildir. Bu tamamen Laser içeren yaklaşım bıçaksız ve mekanik hiçbir girişim olmaksızın yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile korneal flep oluşumuna olanak vermektedir.

Femtolasik uygulamalarımızda bıçak yerine yüksek teknoloji femtosecond laser kullanarak flep oluşturmaktayız. Yani 1. basamak yine hiçbir mekanik girişim olmaksızın yine laser ile yapılmaktadır. Bu LASİK yöntemini baştan sona Laser ile yapmak demektir ki bu da son 10 yılda refraktif cerrahideki en önemli gelişmedir. Femtolasik ile bıçağa ait tüm komplikasyonlar ve istenmeyen durumlar giderilmiştir. Femtolasik teknolojisinde şu ana kadar yapılan 300.000`den fazla vakada hiçbir flep komplikasyonu bildirilmemiştir. Bu gerçekten LASİK`te güvenlik ve hassasiyet açısından en önemli gelişmedir.

KALİTE
Daha Kaliteli Görme:Femtolasik ile görsel sonuçlar daha tatminkar ve daha kabul edilir bir devamlılık göstermektedir.

GÜVEN
Bıçaksız Laser Teknolojisi: Visumax ile , LASIK tamamıyla baştan sona laser ( all laser ) yöntemi haline getirilmiştir. Böylece bıçağa bağlı tüm komplikasyonlar giderilmiştir.

KESİN
İstenilen Flep: Tamamıyla bilgisayar kontrollü yüksek teknoloji ürünü Visumax istenilen çap ,şekil ve derinlikte flep oluşturmaya risksiz şekilde olanak verir.

Klasik LASIK Ne Kadar Güvenlidir ?
Klasik LASIK uygunluğu saptanmış gözlerde güvenilir, etkili, görsel, sonuçları oldukça iyi ve minimal riskli bir yöntemdir. Günümüze kadar 6.000.000.000 dan fazla göze uygulanmış ve deneyimli cerrahların elinde hayli az komplikasyon oranları bildirilmiştir. Bununla birlikte Femtolasik riski daha da düşürmektedir. Çünkü Femtolasik `te flep oluşturma sırasında hiçbir risk yoktur. Ayrıca Femtolasik bıçaklı mekanik keratom nomogramlarına uymayan, klasik LASİK için uygun olmayan gözlere de rahatlıkla risksiz bir şekilde uygulanabilir. Özet olarak Femtolasik güvenlik sınırını yükselten çok daha hassas ve yüksek standart sağlayan bir uygulamadır.

Femtolasik ile LASIK Arasındaki Farklar
Femtolasik `te görsel sonuçlar en az klasik LASİK`teki kadar iyi olup, görmenin daha iyi olma potansiyeli yüksektir. Çeşitli çalışmalar çok daha kabul edilebilir ve uzun süreli stabil görme iyiliği bildirmişlerdir.

Femtolasik Çok mu Pahalı ?
İleri teknolojiler genellikle uygulamada daha pahalı olmuşlardır. Gerek yüksek teknolojiye sahip bu cihazların yüksek fiyatlarda olmaları, gerekse uygulamada kullanımı zorunlu olan birtakım tek kullanımlık aparatların getirdiği maliyetler fiyatları arttırabilmektedir. Ancak hastaların çoğunluğu aradaki finansal farkın, sunulan güvenlik yanında hiçte önemli olmadığı konusunda hemfikirdir. Hastanemizde Femtolasik için talep edilen tek fark her göz için ayrı ayrı kullanılan steril tek kullanımlık aparatlar( docking device ) içindir.

Niçin Femtolasik ?

  • Femtolasik bıçaklı mekanik keratomların potansiyel komplikasyonlarını elimine ederek hastalarımıza extra bir güvenlik getirmiştir.
  • Visumax ile daha ince flep kaldırma şansımız olduğu için ince kornealı hastalarımıza da LASİK uygulayabilme şansına kavuşmuş durumdayız.
  • Visumax ile ince flep kaldırabilmemiz dolayısı ile yüksek kırma kusurlu hastalarımıza excimer laser uygulayabilmekteyiz.
  • Femtolasikhem cerraha hem de hastaya daha emin ve daha rahat bir ortam sağlamıştır. Bilinmektedir ki flep oluşturulması sırasında hiç bir komplikasyon olmayacaktır. Böylece hasta ve cerrah daha rahat olacak ve ortam daha relax bir hal alacaktır.
  • Visumax LASİK uygulamasını tamamen baştan sona laser yöntemi haline getirir. Kontrol tamamen bilgisayar ile ve yüksek hassasiyettedir.
  • Visumax ayrıca yerine tekrar geri yatırıldığında daha iyi oturan bir flep oluşturur.
  • Visumax kullanılarak flep oluşturma ağrısız ve kornea üzerine çok daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.

Elbette olabilirsiniz, lazer operasyonu ilerde geçireceğinizi katarakt vs. gibi operasyonlara engel değildir.