DUYURULAR
İkinci şubemizi hizmetinize sunmuş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.


Gelişen teknolojide son nokta: Dünya ile aynı anda Bakü'de.Göz kusurlarını düzeltmek için kullanılan laser tekniğinde, şimdi yepyeni bir teknoloji olan IntraLase LASIK uygulanarak, hastaların daha avantajlı tedavi olması sağlanıyor...
Lazer & Teknoloji > Tetkik cihazlarımız >WaveScan Wavefront Analayzer


WaveScan Wavefront Analayzer

Wave Scan teknolojisi ilk olarak yüksek çözünürlüklü ultra-modern teleskoplarda kullanılmıştır. Bu kullanımdaki temel amaç uzaktaki cisimleri daha iyi gözlemleyebilmek görüntülerdeki aberasyonları (sapmalar ve dalgalanmaları ) gidermektir. Uzayın derinliklerinin araştırılmasında önemi çok büyük olan bu yüksek teknoloji artık günümüzde Excimer Laser ile kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılır duruma gelmiştir.

Öyle ki bu yüksek teknoloji sayesinde gözdeki kırma kusurları şimdiye kadar hiçbir yöntem ile tespit edilememiş hassasiyetle ölçülebilmektedir. Wavescan kökenli bu dijital teknoloji standart metodlara göre en az 25 kat daha doğrulukla ölçüm yapabilmektedir. En az bunun kadar önemli diğer bir özelliği de gözün tüm kırma kusurlarının haritasını çıkarabilmesi, bu haritaları dijital ortamda renklendirerek anlamlı haritalar halinde gösterebilmesi ve tüm bu detayların laser tarafından göze işlenebilmesi için matemetiksel analiz yapabilmesidir.

Alınmış bu veriler kusursuz bir hassasiyetle dijital ortamda STAR S4 IR excimer cihazına aktarılabilmekte ve bu bilgiler ışığında tüm laser akışı yönlendirilmektedir. Buda tedavide mükemmelliği ve güvenilirliği getirmektedir.

Matematiksel analizden bahsedildiğinde STAR S4 IR nin bu alandaki farkını da vurgulamak gerekir. Dünyadaki tüm laserler Zerniche analiz sistemini kullanırken VISX STAR S4 IR, Fourier analiz sistemini kullanmayı başarabilmiş ve sürdüren tek laser olma özelliğindedir.

Fourier Analiz sisteminin bazı önemli avantajları şunlardır

  • Fourier analiz metodu çok daha küçük sapmaları tanımlayabilmektedir.
  • Çok daha fazla noktadan gelen bilgileri analiz edebilmektedir.
  • Her tür iris şeklinde ve büyüklüğünde bilgi toplayabilme ve analiz edebilmektedir.
  • Kornea kenar kısımlarındaki bilgileri çok daha detaylı analiz edebilmektedir.
  • 7 mm ye kadar olan pupillalarda dahi tüm aberasyonları analiz ve tedavi edebilmektedir.

WaveScan tedavi zonunun 7 mm , tedavi geçiş zonunun ise 9.5 mm ye kadar çıkarılabildiği, zon ayarlanabilir tek wavefront sistemidir.

Lazer cerrahisi uygulanan tüm hastalarımıza wavefront ölçümü yapılmaktadır.